Een filosofisch gesprek

Paul Lemmens


lid Vereniging Filosofische Praktijk
ingeschreven CKN Beroepsregister Kinderfilosofen
KvK 89658353

 "Aan de persoon die alle antwoorden weet,
zijn niet alle vragen gesteld"

Confucius
 
home       gesprekken aanbod wie ben ik contact 
 
      aanbod basisscholen 
      aanbod algemeen 
 
aanbod basisscholen
Filosoferen met kinderen is een van de leukste manieren om met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet alleen leuk, het biedt ook voordelen. Uit onderzoek, gedaan in Amerika, blijkt dat kinderen die regelmatig filosoferen niet alleen socialer worden ten opzichte van elkaar, maar ook beter in rekenen en taal. Dat laatste komt omdat ook bij filosofische gesprekken gedacht wordt vanuit de logica. Je kunt niet zomaar alles zeggen, wat je/iemand zegt moet wel ergens op gebaseerd zijn. "Hoe kom je aan die mening?", "klopt die wel?", dat zijn vragen die dan gesteld kunnen worden. Leerlingen leren zich daardoor goed uiten en helder nadenken. Natuurlijk gaat dat niet meteen, maar als je vaker filosofeert met dezelfde groep zie je veranderingen ontstaan. Maar bovenal is filosoferen met kinderen leuk om te doen.

Filosoferen met leerlingen van de basisschool is op elke school mogelijk. Het fijnst is het werken in kleinere groepen, zo tot 12 leerlingen. Grote groepen kan ook, maar dan bereik je niet altijd alle leerlingen en ontneem je sommigen wellicht de kans iets in te brengen.

Voor het gemak bied ik een aantal modules aan. Die staan hieronder beschreven.
De kosten voor de diverse modules gaan tegen de dan geldende tarieven (prijstabel op aanvraag).
Bij scholen buiten Wageningen reken ik reiskosten.
Heeft u vragen of wensen? Neem gerust contact op.
  B1 De basismodule. Deze module bestaat uit 1 les van 1 uur. Tijdens deze les kom ik in 1 groep voor een filosofisch gesprek.
  B2 De wat uitgebreidere module. Deze module bestaat uit 5 lessen van 1 uur. Deze module kan ingezet worden in 1 groep, die krijgt dan 5 gesprekken over verschillende onderwerpen. De module kan ook ingezet worden in 5 verschillende groepen. Dan gebruik ik steeds hetzelfde onderwerp.
  B3 De module voor een groep die echt van filosoferen houdt. Deze module bestaat uit 12 lessen van elk 1 uur in één en dezelfde groep. Regelmatig filosoferen geeft uiteindelijk meer resultaat dan het af en toe eens doen.
  B3A Als B3, maar hierbij wordt je groep in tweeën gesplitst. Werken met kleinere groepen is fijner en er is meer aandacht en ruimte. Deze module bestaat uit 2x6 lessen van 1 uur.
  B4 Als team kennismaken met een filosofisch gesprek? Tips om het in de eigen groep ook eens te proberen? Dan is deze module de goede. De module bestaat uit een ochtend van ca. 3,5 uur, verzorgd in jullie eigen school. Tijdens deze ochtend vertel ik wat over filosoferen met kinderen, maar gaan we ook samen aan de slag. Het meeste leer je tenslotte door het zelf te ervaren of te doen.
  B5 De uitbreiding van B4. Na de team-ochtend kom ik vervolgens 1 keer in een aantal groepen om daar 1 filosofisch gesprek te voeren.
  B6 Een open veld. Misschien wil je als school wel meer of iets anders? Een uitbreiding van een module, voor meer groepen een gesprek? In overleg gaan we bekijken wat nodig is en wat kan. Maatwerk dus.
aanbod algemeen
Filosofische gesprekken kunnen overal plaatsvinden. Leuk om eens te proberen? Dat kan! Kies uit een van onderstaande modules.
De kosten voor de modules gaan tegen de dan geldende tarieven.
Buiten Wageningen reken ik reiskosten.
Heeft u vragen of wensen? Neem gerust contact op.
 A1
Het algemene aanbod bestaat uit het begeleiden van één filosofiegesprek op locatie. Een gesprek duurt gemiddeld één uur. Het gesprek is door mij van tevoren voorbereid. Het onderwerp van het gesprek kan op drie manieren tot stand komen. Door de vraag van degene die een filosofisch gesprek wil, door mij of - heel open - door de mensen die tijdens het gesprek aanwezig zijn. De laatste vorm lijkt op een zogenaamd 'filosofisch café'.
 A2 Gesprekken hoeven niet eenmalig te zijn, er kan ook een reeks van een x-aantal gesprekken afgesproken worden. Daarvoor is deze module. Invulling en uitvoering vindt plaats in overleg.
De kosten voor deze module worden onderling afgesproken, e.e.a. hangt af van de frequentie van de gesprekken.